Sastamalan Taekwon-Do seura

Jäsenille

Tältä sivulta löydät seuran jäsenehdot ja toimintasäännöt

Sastamalan Taekwon-Do seura ry:n jäsenehdot

Jäsenet ovat hyväksyneet voimassa olevat jäsenehdot yhdistyksen vuosikokouksessa 4.11.2022. Jäljempänä dokumentissa seuralla viitataan Sastamalan Taekwon-Do seura ry:een.

Yleiset

Liittyessäsi seuran jäseneksi hyväksyt yhdistyksen säännöt ja jäsenehdot. Yhdistyksen säännöt löytyvät seuran verkkosivuilta. Tutustu sääntöihin huolellisesti hakiessasi jäsenyyttä.

Jäsen on vastuussa siitä, että yhdistyksellä on tarvittavat ja ajantasaiset yhteystiedot harrastusmaksujen sekä jäsenmaksun hoitamista varten. Muuttuneet yhteystiedot on päivitettävä välittömästi muutoksen jälkeen sähköiseen jäsenrekisteriin henkilökohtaisilla tunnuksilla. Jäsen hyväksyy, että yhdistys kerää ja säilyttää henkilötiedot, jotka tarvitaan jäsenyyden ylläpitoon, tietojasi käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen käyttäytymissääntöjä, yleisiä hyviä tapoja, ohjaajien harjoitteluun liittyviä ohjeita sekä Taekwon-Don protokollaa. Hyväksyttävänä ei pidetä jos jäsen ei noudata sääntöjä tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen tai Taekwon-Don protokollan vastaisesti toisia jäseniä, jäsenten vanhempia tai ohjaajia kohtaan. Tutustu sääntöihin huolellisesti.

Jäsenen tulee huolehtia omasta henkilökohtaisesta hygieniasta ja huolehdittava harjoituspuvun puhtaudesta. Puku kannattaa pestä esimerkiksi jokaisen treenin jälkeen. Huolehdi erityisesti jalkojen hygieniasta. Jos sinulla on haava tai silsa voit treenata sisäkengät jalassa.

Jäsen on vastuussa omasta ja muiden turvallisuudestaan noudattamalla sääntöjä sekä annettuja ohjeita.

Mikäli jäsen tahallisesti vaurioittaa yhdistyksen kalustoa tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.

Maksaminen

Kaikki yhdistyksen maksut laskutetaan rahastonhoitajan toimesta sähköpostilla jäsenen tai huoltajan ilmoittamaan osoitteeseen jäsenrekisterin kautta. Älä tee tilisiirtoa omatoimisesti seuran tilille.

Maksut ja maksuvelvollisuus

Tarvitsetko lisää maksuaikaa tai laskusi useammassa erässä? Voit ottaa yhteyttä rahastonhoitajaan ja sopia suoraan hänen kanssaan laskun maksamisesta useammassa erässä tai eräpäivän siirrosta. Tietojasi käsitellään luottamuksellisesti.

Voimassaolevan hinnaston löydät verkkosivuilta. Harjoitusmaksut päätetään jäsenkokouksessa.

Varsinaiset jäsenet

Harjoitusmaksu

Harjoitusmaksut laskutetaan kausittain kaksi kertaa vuodessa, käytännössä syyskausi/kevätkausi. Maksuaikaa harjoitusmaksussa on aina vähintään 14 vuorokautta. Erääntyneestä laskusta saat kaksi maksumuistutusta. Mikäli jälkimmäistä erääntynyttä maksumuistutuslaskua ei suoriteta, yhdistys siirtää laskun perintätoimistolle, jollei jäsen ole reklamoinut laskun perusteesta tai summasta. Reklamointi tulee tehdä rahastonhoitajalle. Yhdistys voi periä enintään kahden kauden harjoitusmaksut perintätoimilla. Jos harjoitusmaksu siirtyy perintään ei sinulla ole oikeutta jatkaa harjoittelua ennen kuin maksuvelvoitteet ovat suoritettu ja maksettu yhdistyksen tilille.

Harjoittelun lopettaminen

Mikäli haluat lopettaa harjoittelun seurassa tai pitää taukoa harjoittelusta, tulee sinun ilmoittaa siitä ennen kausimaksujen laskutuspäivää (syyskausi/kevätkausi). Laskutuspäivän jälkeen jätetyt ilmoitukset eivät poista maksuvelvoitetta kuluvalle harjoituskaudelle. Yhdistys laskuttaa sinua siihen saakka kunnes ilmoitat lopettaneesi harjoittelun tai haluat erota yhdistyksestä. Ilmoita molemmissa tapauksissa asiasta kirjallisesti yhdistyksen sähköpostiin.

Harjoittelun tauottaminen

Harjoittelun tauottamisesta tulee tehdä ilmoitus vastuuohjaajalle ja rahastonhoitajalle, näin harjoitusmaksusi voidaan tauottaa. Harjoitusmaksua ei voi tauottaa takautuvasti. Yhdistyksellä ei ole velvollisuutta hyvittää jäsenen maksamia maksuja, mikäli se joutuu hetkellisesti perumaan harjoitusvuoroja päällekkäisten tapahtuman tai sairastapauksen vuoksi.

Seuran jäsenmaksu

Seuran jäsenmaksu laskutetaan kerran vuodessa kevätkauden harjoitusmaksun yhteydessä. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kolme kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai ilmoittanut seurasta eroamisesta kirjallisesti hallitukselle. Jos irtisanot jäsenyytesi ennen jäsenmaksun laskutuspäivää, seuraavan kauden jäsenmaksua ei tarvitse maksaa.

Vakuutus

Yhdistys ei vakuuta jäseniä harjoituksissa, kilpailuissa, leireillä tai näihin liittyvillä matkoilla, joten huomioithan, ettei seura tai liitto korvaa harjoituksessa sattuneita vahinkoja. Jos sinulla on oma tapaturmavakuutus, tarkista, että se korvaa nimenomaan Taekwon-Dossa (kamppailulajit) sattuneet vahingot. Jos se ei korvaa, liitto on neuvotellut OP-Pohjola vakuutusyhtiöstä lajiin sopivan vakuutuksen. Vakuutusasioissa voit olla tarvittaessa yhteydessä liiton lisenssivastaavaan.

Lisenssi

Jokaisella Taekwon-Do-  harjoituksissa käyvällä täytyy olla voimassaoleva liittolisenssi. Lisenssiasiat on ohjeistettu seuran verkkosivuilla kohdassa lisenssit. Lisenssi ostetaan SuomiSport-palvelusta. Seura ei myy lisenssiä, mutta seura kuitenkin ostaa lisenssit alkeiskurssilaisille.


Sastamalan Taekwon-Do seura ry:n toimintasäännöt

TOIMINTASÄÄNNÖT

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Sastamalan Taekwon-Do seura ry. Yhdistyksen alkuperäinen nimi on Vammalan Taekwon-Do seura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sastamalan kaupunki Pirkanmaan maakunnassa.

Yhdistys on perustettu marraskuun 9. päivänä 1988 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.

Seuran toiminta-alue on Sastamalan kaupunki ympäristökuntineen.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää Taekwon-Don harrastusta toiminta-alueellaan.

Seura tarjoaa harrastajilleen itsepuolustusopetusta sekä pyrkii harrastajien henkiseen ja fyysiseen kehittymiseen. Tarkoitus on, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. tarjoamallaan jäsenilleen
  • harjoitus- ja valmennustoimintaa
  • kilpailutoimintaa
  • ohjaustoimintaa
  • kunto- ja terveysliikuntaa eri ikäryhmille ja sukupuolille sekä toimintakyvyltään erilaisille ihmisille
  • muuta vastaavaa toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyä ja hyvinvointia
  • tiedotus- ja suhdetoimintaa
  • koulutustoimintaa
 2. Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
 3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa
 4. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

 • Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä
 • hankkia varoja järjestäen erilaisia tilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemisliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

3 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

4 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun tai Taekwon-Don eettisiä periaatteita.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Seuran hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajinen kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä sekä tarvittaessa 1-2 varajäsentä. Puheenjohtajan ja rahastonhoitajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Seuran nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään helmi – huhtikuussa ja syyskokous syys – marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse ja seuran www-sivuilla.

11 § Varsinaiset kokoukset

Seuran kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Seuran syyskokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 § Jaostot

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.